הממשלה הקצתה 130 מיליון ש' לשיקום ים המלח

הממשלה הקצתה 130 מיליון ש' לשיקום ים המלח

התוכנית כוללת את פיתוח אזורי התיירות חמי זוהר ועין בוקק

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שרי התיירות והגנת הסביבה: הקצאת 830 מיליון שקלים לפיתוח תיירותי ושיקום סביבתי של ים המלח בחמש השנים הבאות. 
על פי ההחלטה,משרד התיירות ישקיע כ- 700 מיליון שקלים והמשרד להגנת הסביבה ישקיע כ- 130 מיליון שקלים נוספים. בעקבות כך, שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, יפעל לצרף את ים המלח למפת אזורי העדיפות הלאומית לתיירות. 
התוכנית כוללת את פיתוח אזורי התיירות חמי זוהר ועין בוקק האזור שביניהם, וכן שיקום וטיפול באזורים ובתשתיות קיימות שנפגעו או מצויים בסיכון. כמו כן, יתבצע טיפול בנזקים הסביבתיים באגן ים המלח באמצעות שיקום האגן הצפוני ופיתוח שמורות טבע שניזוקו כתוצאה מירידת המפלס. 
בהתאם להחלטה 130 מיליון שקלים יושקעו בשיקום סביבתי אשר יכלול ביצוע הגנות סביבתיות וכן טיפול בירידת מפלס האגן הצפוני המתבטאת בהיווצרות בולענים לאורך חופי ים המלח.


פי.סי.חץ