הציבור יסייע בגיבוש התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה

הציבור יסייע בגיבוש התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה

צמיחה ירוקה" הוגדרה כגידול בתוצר הלאומי הגולמי, תוך מניעת פגיעה שאינה בת קיימא באיכותם ובכמותם של משאבי הטבע

כיצד ניתן לקדם צריכה ירוקה בקרב משקי הבית בישראל? איך נוכל לאפשר למפעלים לייצר יותר אך להקטין את ההשפעה השלילית שלהם על הסביבה? ומה יביא יותר ישראלים לפתח מיזמי חדשנות ירוקה? אלו חלק מהשאלות שמוצגות לציבור הרחב, באתר האינטרנט ייעודי-    www.agolyarok.gov.ilכחלק מתהליך גיבושה של התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה.   
"צמיחה ירוקה" הוגדרה כגידול בתוצר הלאומי הגולמי, תוך מניעת פגיעה שאינה בת קיימא באיכותם ובכמותם של משאבי הטבע, ומיצוי פוטנציאל הצמיחה מתהליך השינוי עצמו. ממשלת ישראל החליטה על גיבוש תכנית לאומית לצמיחה ירוקה לשנים 2012-2020. על פי החלטת הממשלה הוקם שולחן עגול תלת-מגזרי, בו משתתפים נציגים מהמגזר הציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי. במסגרת התהליך נאסף ידע שנועד לייצר תובנות שיאפשרו לממשלה להחליט באופן מושכל.
זוהי הפעם הראשונה שבה מטילה הממשלה על משרדי הממשלה להסתייע בשולחן עגול תלת מגזרי כבסיס לקבלת החלטות, אשר יובאו במאי 2012 להכרעה בממשלה. הדיון התנהל עד כה בשלושה ערוצים – ייצור, צרכנות וחדשנות. כחלק מהמהלך הוחלט להפנות אל הציבור את שאלות ההתייעצות מתוך הבנה שידע חשוב בנושא נמצא בידי הציבור הרחב.
התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה צפויה להוביל שורה של צעדים לשינוי המדיניות הממשלתית לשנים 2012-2020, ביניהם שינויי רגולציה ותקציבים יחד עם הפעלת כלי מדיניות נוספים על אלה הקיימים כיום. בין היתר, תבחן התוכנית מחדש את האופן בו ניתן להשיג תוצאות מיטביות בתחומי החדשנות הסביבתית, הבנייה הירוקה, התעשייה המקיימת, הרגולציה על השווקים והיבטי הצריכה הירוקה ובכלל זה, המהלך להפרדת פסולת במקור.
אתר האינטרנט נועד לרכז אליו את כלל הידע שנאסף בתהליך בחודשיים האחרונים, במסגרת שורה של מפגשי שולחנות עגולים, אותם מובילים המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת וכעת, הציבור מוזמן לקחת חלק בהליך גיבוש התוכנית להציע פתרונות ורעיונות, להגיב על הנושאים המוצעים ולסייע בקידום הצמיחה הירוקה במדינת ישראל. התגובות שייאספו באתר השולחן העגול ייקראו באופן מלא ויעובדו לכדי "שורות תחתונות" אשר תוצגנה בפני מקבלי ההחלטות והמשתתפים במהלך.
את הדיונים במתכונת שולחן עגול מובילים שני יושבי ראש מטעם הממשלה - מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עו"ד אלונה שפר, ומנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי. לצידם, מכהנים שני יושבי ראש שותפים: מקסין פסברג, מנכ"לית אינטל ישראל וסגנית נשיאה אינטל העולמית, ונאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה, ארגון הגג של הארגונים הסביבתיים. 


פי.סי.חץ