אושר החוק המחייב את התעשייה לדווח על זיהום ופסולת

אושר החוק המחייב את התעשייה לדווח על זיהום ופסולת

החוק החדש מטיל חובת דיווח על גורמים בעלי השפעה סביבתית משמעותית למשרד להגנת הסביבה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה המחייבת את התעשייה לדווח על הכמות השנתית של פליטות המזהמים והפסולות מכל מפעלים בעלי ההשפעה הסביבתית המשמעותית ביותר. 
החוק החדש מטיל חובת דיווח על גורמים בעלי השפעה סביבתית משמעותית למשרד להגנת הסביבה ופרסום המידע לציבור באינטרנט, באמצעות מרשם של פליטות מזהמים והעברות פסולות ומזהמים.
חשיבותו של חוק זה היא בקידום השקיפות הסביבתית בישראל וכן ביצירת בסיס נתונים לצורך קבלת החלטות וקביעת מדיניות סביבתית, ובין היתר מיפוי ומדידת מגמות הזיהום של מפעלים מזהמים. 
מנגנון הדיווח יתמקד בגורמים בעלי ההשפעה העיקרית על הסביבה, אותם מפעלים האחראים למרבית פליטות המזהמים לסביבה ולמרבית הפסולות המועברות להטמנה או לטיפול. הערכת המשרד להגנת הסביבה היא כי חובת הדיווח תחול על כ-500 מפעלים ברחבי ישראל כולה, ביניהם גם מפעלי הכימיה, מחצבות, מפעלים לטיהור שפכים ואתרי סילוק פסולת. יצוין כי אימוץ מנגנון הדיווח בישראל היווה אחת מדרישות ארגון ה- OECD כתנאי להצטרפות ישראל לארגון. 
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "החוק החדש הוא צעד משמעותי נוסף בסגירת הפער בהגנה על הסביבה בין ישראל למדינות המתקדמות בעולם. מנגנון הדיווח יאפשר שקיפות מלאה של ההשפעות על הסביבה ממפעלי התעשייה ובכך יעודד מפעלים לצמצם למינימום את הפגיעה הסביבתית הנגרמת מפעילותם".


פי.סי.חץ