פרויקט ניקוי הקישון יצוא לדרך בעלות 220 מיליון שקל

פרויקט ניקוי הקישון יצוא לדרך בעלות 220 מיליון שקל

יימשך מספר שנים ובסיומן תגיע איכות המים בנחל לרמה שתאפשר שיט ודיג

המשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז נחל הקישון סיכמו על יישום תוכנית לניקוי קרקעית נחל הקישון מהבוצה המזוהמת. יש לציין כי הפרויקט, שעלותו 220 מיליון שקלים, יימשך מספר שנים ובסיומן, מעריכים היוזמים, תגיע איכות המים בנחל לרמה שתאפשר שיט ודיג.
בנוסף, יחויבו המפעלים שזיהמו את הנחל במשך שנים לממן למעלה ממחצית עלות הפרויקט של ניקוי הבוצה מנחל קישון במפרץ חיפה. כך עולה מכנס ראשון מסוגו שערכו המשרד להגנת הסביבה, רשות נחל הקישון ורשות הניקוז קישון, במטרה לאפשר לציבור להביע את עמדתו על תוכנית השיקום והמהווה את יריית הפתיחה ליישום הפרויקט. 
בכנס הוצגו פרויקט ניקוי קרקעית הנחל, החלטות הממשלה הנוגעות בדבר, התועלות בשיקום וכן ממצאי סקר הייתכנות של הפרויקט וסקר הערכת הסיכונים, שנערך ע"י ד"ר אטול סולהרטה, מומחה בינלאומי שהוזמן במיוחד לארץ מארה"ב לעריכת הסקר. לאחר הצגת הפרויקט נערך דיון פתוח לציבור בהשתתפות הקהל . 


פי.סי.חץ