חברת החשמל דורגה במקום הראשון במחזור נייר

חברת החשמל דורגה במקום הראשון במחזור נייר

כמו כן מעודדת הקטנת צריכת הנייר במשרדים, גריסה ומחזור הנייר המשומש

חברת החשמל הינה החברה המובילה בישראל בתחום מחזור הנייר. כך עולה מנתוני חברת 'אמניר', באמצעותה חברת החשמל ממחזרת נייר החל משנת 2010. חברת החשמל מטמיעה בקרב עובדיה ומנהליה מסרים ופעולות התורמים לאיכות הסביבה, ובין היתר מעודדת הקטנת צריכת הנייר במשרדים, גריסה ומחזור הנייר המשומש.
בשנת 2011 נאספה באתרי חברת החשמל כמות של כ-284 טון פסולת נייר למחזור, המהווים עליה של כ- 76% ביחס לכמות שנאספה בשנת 2010. כמו כן, נאספו כ-64 טון נייר לגריסה ומחזור ו–121 טון פסולת קרטון למחזור, המהווים עליה של 130% ביחס לכמות שנאספה בשנת 2010.
מחזור וגריסת נייר בחברת החשמל תורמים ליישום עיקרון המחזור שהוא אחד מהעקרונות החשובים בעולם המודרני בהקשר של איכות הסביבה וקיימות. בנוסף, גריסת הנייר משרתת את אבטחת המידע בחברה בהיבט של שמירה על סודיות המידע. 
אלי גליקמן, מנכ"ל חברת החשמל: "עובדי חברת החשמל נענים לאתגר הירוק לצמצם את צריכת הנייר ולמחזר יותר נייר, באמצעות השלכת פסולת הנייר למתקני האיסוף הייעודיים הפזורים באתרי החברה. תחום הקיימות ושמירה על איכות הסביבה הינם חלק משגרת יומם של עובדי חברת החשמל".


פי.סי.חץ