גידול של 136% בחריגות תקינות איכות האוויר

גידול של 136% בחריגות תקינות איכות האוויר

המזהמים השותפים ביצירת האוזון הם פחמימנים ותחמוצות חנקן והמקור להם מגוון: פליטה מתחנות כח, מפעלי תעשייה, כלי רכב, שינוע והפקת דלק (כולל תחנות דלק), בתי דפוס וכיוצ"ב.

מדידות של המשרד להגנת הסביבה מראות כי חל גידול במספר החריגות מהתקן ובמספר הימים שבהם נרשמו חריגות לתקן איכות האוויר המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי למזהם "אוזון".
העלייה הניכרת ביותר במספר הימים שבהם נרשמה חריגה נמדדה בעפולה שבה נרשם גידול של כ-136% במספר החריגות מהתקן המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי, ובירושלים שבה נרשם גידול של כ-96%. בחלק מהאזורים נרשם צמצום במספר החריגות, ובמיוחד ברחובות - ירידה של 36% ובבית שמש - עם ירידה של 22.3% במספר החריגות מהתקן.
המזהמים השותפים ביצירת האוזון הם פחמימנים ותחמוצות חנקן והמקור להם מגוון: פליטה מתחנות כח, מפעלי תעשייה, כלי רכב, שינוע והפקת דלק (כולל תחנות דלק), בתי דפוס וכיוצ"ב.
אבי מושל, סגן ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה מסר, כי אוזון הוא מזהם אוויר שאינו נפלט בדרך כלל באופן ישיר ממקורות הפליטה, אלא נוצר כתגובה כימית של מזהמים אחרים באוויר. בתהליך יצירת האוזון, מגיבים באוויר חומרי דלק בלתי שרופים הנפלטים ממגוון מקורות (כלי רכב, תחנות דלק, שימוש בממיסים ועוד) עם תחמוצות חנקן הנפלטים בעיקר בתהליכי שריפת דלק (כלי רכב, תחנות כח ותעשייה), בהשפעת קרינת השמש. התהליך מתרחש במורד הרוח מאזורי הפליטה ולכן הריכוזים המרביים הם באזורי פנים הארץ, לשם נושבת הרוח במהלך היום בחודשי הקיץ. האוזון הוא גם סמן לחשיפה למזהמי אוויר נוספים המעורבים בתהליך. 

 


פי.סי.חץ