160 מיליון ש' יוענקו לרשויות מקומיות שיצטרפו למהפכת המיחזור

160 מיליון ש' יוענקו לרשויות מקומיות שיצטרפו למהפכת המיחזור

תינתן עדיפות לרשויות חלשות ולרשויות בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית

המשרד להגנת הסביבה פרסם סבב מענקים נוסף לרשויות המקומיות בסכום כולל של כ-160 מיליון שקלים לרשויות שיצטרפו לפרויקט הפרדת הפסולת לשני זרמים. הסכום המירבי שיינתן לרשות יהיה 40 מיליון שקלים. המענקים יינתנו לרשויות בהתאם לתבחינים שונים ובהם כמות משקי הבית שייכנסו לפרויקט ומשך הזמן לביצועו. בנוסף, תינתן עדיפות לרשויות חלשות ולרשויות בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית.
הרשויות שיצטרפו לפרויקט יקבלו את המענקים לצורך מימון הפעולות הבאות: חינוך והסברה לתושבים, ליווי תפעולי ומקצועי, רכישת כלי אצירה, בינוי תשתיות להפרדה במקור, רכישת משאיות לאיסוף הפסולת המופרדת ועוד.
מהפכת המיחזור תופסת תאוצה וכיום 93,708 משקי בית ב-31 רשויות מקומיות בכל הארץ מפרידות פסולת. המשרד תומך ברשויות אלה, דוגמת דימונה, באר שבע, אשדוד ועפולה בהיקף כספי של כ-350 מיליון ש"ח. תמיכה כספית זו צפויה להביא לכך שעד סוף שנת 2014 כמיליון וחצי אזרחים יפרידו פסולת בבתיהם. הפסולת מופרדת לשני סוגים - פסולת "רטובה" (שאריות מזון) ופסולת "יבשה" (נייר, אריזות פלסטיק וכדומה). הפסולת הרטובה מועברת לייצור חשמל ירוק ולייצור דשן (קומפוסט) במפעלי מיחזור מאושרים. בכך הופכת הפסולת מנטל למשאב בעל ערך כלכלי ובנוסף נמנע זיהום מהטמנתה בקרקע. עד כה השקיע המשרד כמיליארד שקלים בביסוס שוק המיחזור בישראל, בין היתר על ידי הקמת מתקני מיחזור וייצור חשמל ירוק, תמריצים לרשויות מקומיות, חינוך והסברה ועוד. המשרד אף הכין תוכניות אב למתקני טיפול בפסולת בשיתוף עם משרד הפנים, על מנת לקצר את הליכי התכנון ולאפשר את הקמת המתקנים מוקדם ככל הניתן.
מהפיכת המיחזור שמוביל המשרד צפויה להוסיף למשק עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים, לפי הניסיון האירופי המוכח.
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "מהפכת המיחזור היא כבר עובדה יומיומית קיימת בבתיהם של כחצי מיליון ישראלים. הרשויות מבינות את הפוטנציאל הכלכלי במיחזור ואת שיפור איכות החיים של תושביהן ולכן לא מפתיע שעוד ועוד ערים רוצות לקחת חלק במהפכה שאנו מובילים".


פי.סי.חץ