איגוד המוסכים הוציא הנחיות איכות הסביבה

איגוד המוסכים הוציא הנחיות איכות הסביבה

אחד מכל חמישה מוסכים גורם לנזק סביבתי משמעותי ואינו ממלא אחר הוראות החוק

פקחי המשרד להגנת הסביבה מצאו לאחרונה כי אחד מכל חמישה מוסכים גורם לנזק סביבתי משמעותי ואינו ממלא אחר הוראות החוק. לכן החליטו באיגוד המוסכים לזרז הוצאת מסמך לחברי האיגוד בנושא איכות הסביבה שתוכנן כבר מזה זמן מה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. 
המסמך מפרט סדרה של הוראות המומלצות על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתחום הטיפול בחומרים מסוכנים, זאת על-מנת לסייע למוסכים במניעת זיהום של שפכים, מים וקרקע.
הנושאים המופיעים בהוראות שהופצו למוסכים נבדקים בביקורות שונות על-ידי תאגידי המים החל מתחילת שנת 2012 והם כוללים: טיפול בשמן משומש, מסנני שמן משומשים, שטח העבודה והשפכים היוצאים ממנו, חומרי ניקוי הרצפה וניקוי השמן וריקון וניקוי מפרידי השמן.
כמו-כן, על-מנת להקל על המוסכים ביישום ההוראות, למסמך צורפה רשימת גורמים המורשים על-ידי המשרד להגנת הסביבה לטיפול בשמנים משומשים .
אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים: "שמירה על הנושא הסביבתי באמצעות טיפול ותחזוקה נכונים של סביבת העבודה היא חובה של כל המוסכים בארץ לתועלת כלל הציבור, איגוד המוסכים יתמוך ויסייע בעד כל מה שתורם לשיפור איכות הסביבה."


פי.סי.חץ