"הנחלים בישראל מיובשים, מוזנחים ומזוהמים"

רשות המים ומשרד האנרגיה והמים מתכננים להוציא לפועל פרויקט נרחב לשיקום נחלי ישראל

"אנו עובדים על תכנית שתקדם באופן משמעותי את תהליך השיקום בתוך כשנתיים באופן מעשי", אמר שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, בוועידה השנתית השלישית לצמיחה ירוקה.
"אנחנו עוברים בשנים האחרונות למשק המבוסס גם על התפלה ושימוש חוזר במים. לאחר שיציאת ישראל מן המשבר קורמת עור וגידים, אנו נחושים להוציא את נחלי ישראל מהמשבר בו הם נמצאים", הוסיף לנדאו. לדבריו, בשנתיים האחרונות, כבר הוקצו מים שפירים ומליחים לנחלי ישראל.
בד בבד, פנתה ועדת הסביבה של הכנסת לממשלה בבקשה להקים ועדה בין משרדית לקידום תכנית לאומית ארוכת טווח ומתוקצבת, להשבת המים לנחלים ושיקומם. בדיון שנערך לאחרונה בוועדה, הציגו אנשי החברה להגנת הטבע נתונים על ירידה הדרגתית בזרימת המים הנחלים ומעיינות לאורך עשרות השנים האחרונות.
"פעם היה אפשר לשוט בנחלי ישראל. כיום הנחלים מיובשים, מוזנחים ומזוהמים. מותפלים בישראל כ-300 מלמ"ק בשנה ובעוד מספר שנים התפלת מים תספק 80 אחוז מצריכת המים של המגזר העירוני. עכשיו זו ההזדמנות לקדם שינוי אמיתי", קרא סמנכ"ל החברה להגנת הטבע, ניר פפאי.


פי.סי.חץ