עשרת אלפים כרזות נגד כריתת עצים יופצו ברחבי הארץ

עשרת אלפים כרזות נגד כריתת עצים יופצו ברחבי הארץ

במטרה לחבר את הציבור לעצי הארץ ולעורר בו רצון לפעולה אקטיבית למניעת השחתתם

המכללה הטכנולוגית רופין ופקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר יוצאים בקמפיין מודעות ציבורי למניעת כריתת והשחתת עצים. 
מסלול התקשורת האינטראקטיבית במכללה הטכנולוגית רופין נרתם למשימת עיצוב כרזות תדמית לקמפיין, שמטרתן לחבר את הציבור לעצי הארץ ולעורר בו רצון לפעולה אקטיבית למניעת השחתתם. הסטודנטים עיצבו למעלה מ- 30 כרזות, 13 מתוכן הוגשו לוועדה של משרד החקלאות, אשר בחרה 4 כרזות לייצוג הקמפיין. הכרזה שזכתה במקום הראשון הייתה של הסטודנטית אורלי אורן, שעצבה את הכרזה "אל תכרות נטוע".
הכרזות שנבחרו יודפסו בכ- 10,000 עותקים וישלחו למחנות צה"ל, גני ילדים, בתי הספר בישראל, מוסדות ציבוריים, גופי הגנת הסביבה ועוד. היקף החשיפה של הכרזות צפוי לעמוד על למעלה ממיליון אזרחים.
ישראל גלון, פקיד היערות במשרד החקלאות: "אנו נמצאים בעיצומו של מהלך להגנה על עצים בכיוון המשפטי, האכיפתי והתודעתי נגד אלו הפוגעים ומשחיתים עצים. יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פועלת גם בכיוון החינוכי וההסברתי. כדי להבהיר את חשיבות העצים לבריאות התושבים ולנוף הארץ היה עלינו ליצר חיבור רגשי של הציבור לעצים המרשימים בישראל. חיבור נפלא זה ניתן לראות באמצעות עבודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית רופין".


פי.סי.חץ